طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دسته اى از محکومین که به هم زنجیر شده اند به انگلیسی دسته اى از محکومین که به هم زنجیر شده اند یعنی چه

دسته اى از محکومین که به هم زنجیر شده اند

chain gang

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها