طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دستگاه ضبط صوت به انگلیسی دستگاه ضبط صوت یعنی چه

دستگاه ضبط صوت

dictaphone
phonograph
phonographic
recorder
talking machine
tape recorder
wirerecorder

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها