طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دستیابى چندگانه به انگلیسی دستیابى چندگانه یعنی چه

دستیابى چندگانه

multiple access

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها