معنی و ترجمه کلمه دشتان به انگلیسی دشتان یعنی چه

دشتان

menstruation

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها