طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دهان گرد به انگلیسی دهان گرد یعنی چه

دهان گرد

cyclostomate
cyclostomatous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها