طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دوشاخه زیر چیزى گذاشتن به انگلیسی دوشاخه زیر چیزى گذاشتن یعنی چه

دوشاخه زیر چیزى گذاشتن

crutch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها