طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذخیره نگهدار به انگلیسی ذخیره نگهدار یعنی چه

ذخیره نگهدار

stockholder

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها