طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذره بین یا عینک دسته دارى که در اپراها ونمایشگاههابکارمیرود به انگلیسی ذره بین یا عینک دسته دارى که در اپراها ونمایشگاههابکارمیرود یعنی چه

ذره بین یا عینک دسته دارى که در اپراها ونمایشگاههابکارمیرود

lorgnette

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها