طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذغال مانند به انگلیسی ذغال مانند یعنی چه

ذغال مانند

charred

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها