طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذیحق به انگلیسی ذیحق یعنی چه

ذیحق

beneficiary
right
rightful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها