طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ذیل نامه به انگلیسی ذیل نامه یعنی چه

ذیل نامه

postscript

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها