طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رئیس دادگاه به انگلیسی رئیس دادگاه یعنی چه

رئیس دادگاه

chief justice

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها