طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه راه آهن چنگک دار مخصوص عبور از سراشیب به انگلیسی راه آهن چنگک دار مخصوص عبور از سراشیب یعنی چه

راه آهن چنگک دار مخصوص عبور از سراشیب

rack railway

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها