طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه راه خروج به انگلیسی راه خروج یعنی چه

راه خروج

debouch
outage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها