معنی و ترجمه کلمه راه هوایى به انگلیسی راه هوایى یعنی چه

راه هوایى

airway
skyway

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها