طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رتبه و مقام صدراعظم یا رئیس دانشگاه به انگلیسی رتبه و مقام صدراعظم یا رئیس دانشگاه یعنی چه

رتبه و مقام صدراعظم یا رئیس دانشگاه

chancellery
chancellory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها