طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ردیف جا انگشتى به انگلیسی ردیف جا انگشتى یعنی چه

ردیف جا انگشتى

clavier

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها