طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ردیف ستون به انگلیسی ردیف ستون یعنی چه

ردیف ستون

colonnade

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها