طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رسته به انگلیسی رسته یعنی چه

رسته

category
class
guild

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها