طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه رستورانى که مشتریها براى خودشان غذا مى برند به انگلیسی رستورانى که مشتریها براى خودشان غذا مى برند یعنی چه

رستورانى که مشتریها براى خودشان غذا مى برند

cafeteria

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها