طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ریوى و معدى به انگلیسی ریوى و معدى یعنی چه

ریوى و معدى

pneumogastric

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها