طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زائده پر مانند خار به انگلیسی زائده پر مانند خار یعنی چه

زائده پر مانند خار

thistledwon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها