طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زاغ کبود به انگلیسی زاغ کبود یعنی چه

زاغ کبود

blue jay
jay
jaybird

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها