طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبانک به انگلیسی زبانک یعنی چه

زبانک

epiglottis
ligule

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها