طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان صورى به انگلیسی زبان صورى یعنی چه

زبان صورى

formmal language

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها