طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زبان فراگیر به انگلیسی زبان فراگیر یعنی چه

زبان فراگیر

universal language

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها