طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زجر دهنده به انگلیسی زجر دهنده یعنی چه

زجر دهنده

tormentor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها