طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زردک مانند به انگلیسی زردک مانند یعنی چه

زردک مانند

carrot
carroty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها