طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زمینى و دریایى به انگلیسی زمینى و دریایى یعنی چه

زمینى و دریایى

terraqueous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها