طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه زمین شناسى از لحاظ ساختمان و ترکیب زمین به انگلیسی زمین شناسى از لحاظ ساختمان و ترکیب زمین یعنی چه

زمین شناسى از لحاظ ساختمان و ترکیب زمین

geognosy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها