معنی و ترجمه کلمه زندگى کننده روى بدن جانور به انگلیسی زندگى کننده روى بدن جانور یعنی چه

زندگى کننده روى بدن جانور

epizoic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها