طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سائل به انگلیسی سائل یعنی چه

سائل

asker
mendiant
mendicant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها