طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سابق الذکر به انگلیسی سابق الذکر یعنی چه

سابق الذکر

above
foregoing

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها