طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان جامى شکل به انگلیسی ساختمان جامى شکل یعنی چه

ساختمان جامى شکل

calyculus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها