طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان دندانها به انگلیسی ساختمان دندانها یعنی چه

ساختمان دندانها

dentition

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها