طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان پوششى گیاهان عالى که داراى عمل تراوش مایع مى باشند به انگلیسی ساختمان پوششى گیاهان عالى که داراى عمل تراوش مایع مى باشند یعنی چه

ساختمان پوششى گیاهان عالى که داراى عمل تراوش مایع مى باشند

hydathode

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها