طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساختمان یا حالت داستان ساختگى به انگلیسی ساختمان یا حالت داستان ساختگى یعنی چه

ساختمان یا حالت داستان ساختگى

make up

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها