طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از نى به انگلیسی ساخته شده از نى یعنی چه

ساخته شده از نى

bamboo
reed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها