طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساخته شده به وسیله تیرهاى افقى به انگلیسی ساخته شده به وسیله تیرهاى افقى یعنی چه

ساخته شده به وسیله تیرهاى افقى

trabeated
trabeation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها