طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساده دل به انگلیسی ساده دل یعنی چه

ساده دل

daff
sheepish
simple
simpleminded

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها