طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سارق آثار ادبى و هنرى دیگران به انگلیسی سارق آثار ادبى و هنرى دیگران یعنی چه

سارق آثار ادبى و هنرى دیگران

plagiary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها