طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساز و آواز شبانه و عاشقانه در هواى آزاد و در آستانه معشوق به انگلیسی ساز و آواز شبانه و عاشقانه در هواى آزاد و در آستانه معشوق یعنی چه

ساز و آواز شبانه و عاشقانه در هواى آزاد و در آستانه معشوق

serenade

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها