معنی و ترجمه کلمه ساعد به انگلیسی ساعد یعنی چه

ساعد

forearm

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها