طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساق پاى مرغ به انگلیسی ساق پاى مرغ یعنی چه

ساق پاى مرغ

tarsus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها