طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساق پوش به انگلیسی ساق پوش یعنی چه

ساق پوش

galligaskins
greave
jambeau
leggin
legging

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها