طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سال دانشگاهى به انگلیسی سال دانشگاهى یعنی چه

سال دانشگاهى

academic year

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها