طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساکن ده شدن به انگلیسی ساکن ده شدن یعنی چه

ساکن ده شدن

rusticate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها