طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سایبان یا چادر جلو مغازه به انگلیسی سایبان یا چادر جلو مغازه یعنی چه

سایبان یا چادر جلو مغازه

stanchion

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها