طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ستاره مانند به انگلیسی ستاره مانند یعنی چه

ستاره مانند

asteroid
starlike
stellate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها