معنی و ترجمه کلمه ستارک به انگلیسی ستارک یعنی چه

ستارک

asteroid
planetoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها